Sales Department – CNC machining

e-mail: b.frackowiak@maxmetal.pl
tel. 605 668 460
e-mail: k.firszt@maxmetal.pl
tel. 887 068 460

Sales Department – Mounting rail

e-mail: profile@maxmetal.pl
tel. 65 526 35 41
e-mail: h.pierzchala@maxmetal.pl
tel. 669 068 466
e-mail: m.mozejko@maxmetal.pl
tel. 601 352 460

Finance and Administration Department

e-mail: j.kaczmarek@maxmetal.pl
tel. 500 068 461

Max Metal sp. z o.o.

Ul. Budowlanych 4, 64-100 Leszno
tel. 065 526 35 41
NIP: 697-225-70-08, Regon: 301116669
KRS :0000330851, BDO 000109608.

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 885 000 zł.