Vertriebsabteilung

e-mail: s.paszkowiak@maxmetal.pl
tel. 601 352 460
e-mail: b.frackowiak@maxmetal.pl
tel. 605 668 460

Max Metal sp. z o.o.

Ul. Budowlanych 4, 64-100 Leszno
tel. 065 526 35 41, fax 065 526 35 42
NIP: 697-225-70-08, Regon: 301116669
KRS :0000330851, BDO 000109608.

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 885 000 zł.