Informacje o tworzywach

Przedstawiamy krótkie informacje o oferowanych/obrabianych tworzywach sztucznych

Poliamid [PA]
Popularne tworzywo o szerokim zastosowaniu w produkcji różnych detali. 
Inne nazwy handlowe: Ertalon, Nylatron, Boramid, Tecamid

PA charakteryzuje się dobrą obrabialnością, wysoką wytrzymałością mechaniczną, sztywnością i twardością. Ma dobre właściwości ślizgowe.
Rozróżniamy dwa typy poliamidów: wytłaczane i odlewane. 

Najbardziej popularne gatunki PA:
- PA6 - kolory: naturalny/czarny
- PA66 - kolor: naturalny/czarny
- PA66-GF30 - kolor: czarny
- PA66+MoS2 - kolor: szaroczarny
- PA6+olej - kolor: zielony

Przykłady zastosowań poliamidów: tuleje i łożyska ślizgowe, koła pasowe, koła prowadzące, krzywki, koła zębate, koła linowe, pierścienie uszczelniające, izolatory

Poliacetal [POM]
Wszechstronne tworzywo wysokosprawne o wysokiej wytrzymałości. 
Inne nazwy handlowe: Ertacetal, Tecaform, Delrin, Tarnoform

POM charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, sztywnością i twardością. Ma wysoką udarność, dobre własności ślizgowe. Bardzo dobra obrabialność.

Gatunki POM: POM C, POM H, POM H+PTFE.
- POM C i POM H - kolor: biały/czarny
- POM H + PTFE - kolor: ciemnobrązowy

Przykłady zastosowań POM: koła zębate, koła ślimakowe, łożyska, silnie obciążone rolki, gniazda zaworów.

Polietylen [PE]

Inne nazwy handlowe PE: Solidur, Boralen, Tecafine, Cestine, Cestilene

PE charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i doskonałą obrabialnością. Ma dobrą odporność chemiczną i średnią wytrzymałość mechaniczna, wysoką udarność. PE jest obojętny fizjologicznie.
   
Gatunki PE:
- PE300, PE500, PE1000 - kolory: naturalny, czarny, zielony, żółty, czerwony, niebieski, szary

Przykłady zastosowań PE:
blaty rzeźnickie, pojemniki do przechowywania żywności, prowadnice, części maszyn w przemyśle spożywczym, elementy linii transportowych, wykładziny komór i kabin chłodniczych. 

 

 

Polichlorek winylu [PVC]

Popularne tworzywo sztuczne z bardzo ważną cechą niepalności.
Charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i wysoką wytrzymałość mechaniczną. Inne cechy tworzywa to: wytrzymałość zmęczeniowa, mała odporność na ścieranie. Nie jest odporny na estry, ketony i węglowodory chlorowane.

PVC występuje w kolorze ciemnopopielatym.
Przykłady zastosowań: elementy armatury chemicznej, wykładziny w branży budowlanej, elementy wykończeniowe w branży transportowej, do powłok antykorozyjnych.

 

 

Polieteroeteroketon [PEEK]

Inne nazwy handlowe: Tecapeek, Borapeek, Wictex, Ketron.

Cechą PEEK jest połączenie wysokich właściwości mechanicznych z odpornością cieplną i doskonałą odpornością chemiczną. Bardzo dobra izolacyjnością elektryczną dobrą odpornością chemiczną. Oprócz tego posiada właściwości ślizgowe. Doskonała odporność na promieniowanie UV, gamma i X
 
Gatunki PEEK:
PEEK - kolor: brązowoszary/czarny
PEEK+30% włókno szklane - kolor: brązowoszary
PEEK +30% włókno węglowe - kolor: czarny

Przykłady zastosowań PEEK: w przemyśle medycznym,  farmaceutycznym, spożywczym. Ponadto produkuje się koła zębate, łożyska i listwy ślizgowe, okładziny cierne, wykładziny-pierścienie (PEEK z domieszką włókna szklanego-w ograniczonym zakresie)

Poliwęglan [PC]

Stosowane nazwy handlowe: Tecanat PC, PC1000, BORACARB PC, LEXAN, MAKROLON

Charakterystyka PC: duża twardość i odporność mechaniczna, bardzo wysoka udarność, dobre pełzanie, wysoka odporność chemiczna, obojętność fizjologiczna, dobre własności elektroizolacyjne i dielektryczne.

Rodzaje poliwęglanu:
- PC lity
- PC komorowy
PC ma kolor przejrzysto-szklany

Stosowany w osłonach ochronnych, obudowy urządzeń, elementy mechaniki precyzyjnej, elementy w bezpośrednim kontakcie z żywnością, technice oświetleniowej, w branży budowlanej.

Politereftalan etylenu [PET]
 
PET jest technicznym tworzywem sztucznym o szerokim zakresie zastosowań.
Inne nazwy handlowe: ERTALYTE, TECADUR PET, BORALYTE, ARNITE, ULTRASON S.

Właściwości PET: wysoka odporność na ścieranie, bardzo dobra stabilność wymiarowa, obojętność fizjologiczna, wysoka wytrzymałość mechaniczna, sztywność i twardość. Doskonała odporność na zabrudzenia, dobre właściwości elektroizolacyjne, wysoka odporność na działanie promieniowania gamma i X. Niska udarność.

Rodzaje PET:
- PET bez napełniaczy - kolor: biały/czarny
- PET + środek smarny - kolor: jasnoszary.

Zastosowanie PET: mocno obciążone łożyska, tuleje, prowadnice, koła zębate, elementy pomp, elementy precyzyjnych części mechanicznych, elementy elektroizolacyjne stosowane w elektrotechnice

Oferta | Firma | Profilowanie | Referencje | Kontakt